UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

ASASINSAN Resources & Training 1495566-V

Perunding dan Penyedia Program Latihan dan Motivasi

Pendekatan berbeza dan metodologi berimpak tinggi

03.8922.2934

Hubungi kami hari ini

Text Box: Untuk ULASAN & INFO terkini:

5 Paparan Terbaik dengan Internet Explorer 8.               8 Janaan NetKL Network.               © AsasInsan Resources & Training 2010. Semua Hakcipta Terlindung.

UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

Text Box: Kami boleh dihubungi di...
No. 14-2, Tingkat 2,
Jalan Seri Putra 1/4,
Bandar Seri Putra, 43000 Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Telefon : +603 89 222 934
Faksimili : +603 89 223 934
Emel : tanya@asasinsan.com

PROGRAM MOTIVASI EKSEKUTIF

Memfokus kepada peningkatan motivasi dan pembangunan kendiri kakitangan organisasi dari kumpulan pengurusan tertinggi sehingga pekerja sokongan. Membantu peserta menukar tabiat diri kelas dua yang selama ini melambatkan perkembangan mereka dan memberi kesan kepada organisasi kepada tabiat diri kelas tinggi yang boleh mengubah pelbagai aspek dalam kehidupan mereka. Tuntas, membentuk budaya dan iklim kerja yang ceria, dinamik dan produktif yang akan memudahkan proses pencapaian matlamat organisasi.

KLIMAK KETUA      KLIMAK PEKERJA      KLIMAK IBADAH

__________________________________________________________________________________________

PROGRAM MOTIVASI SISWA

Memfokus kepada pembangunan kemahiran insaniah (soft skills) mahasiswa institusi pengajian tinggi awam dan swasta dari peringkat sijil sehingga ijazah pertama. Bertujuan menyedarkan, mendedahkan dan melatih mahasiswa dan bakal graduan berkenaan realiti, cabaran dan keperluan persediaan menghadapi alam kerjaya yang sangat kompetitif. Ia sejajar dengan saranan kerajaan agar institusi pengajian tinggi di negara ini mendedahkan mahasiswa dengan pelbagai kemahiran insaniah bagi meningkatkan tahap employability dan mengurang kadar pengangguran graduan.

SUREHIRED!-PERANCANGAN KERJAYA      SUREHIRED!-PERSEDIAAN GRADUAN      STYLE@CAMPUS

__________________________________________________________________________________________

PROGRAM MOTIVASI PELAJAR

Memfokus kepada pembangunan kendiri remaja khususnya pada peringkat usia perkembangan kritikal (12-17 tahun). Dengan pengalaman lebih 15 tahun mengendalikan program remaja, kami membantu ibu bapa, sekolah dan pihak-pihak prihatin memperkasa pembangunan sakhsiah, rohani, jatidiri dan intelek remaja yang seimbang. Fokus utama kami ialah membimbing golongan remaja/pelajar mengenal potensi diri, kekuatan, minat dan kaedah sesuai untuk diri mereka dalam usaha menjadi anak, pelajar dan remaja yang terbaik dalam satu masa yang sama.

iMAge (Ikut-Macam-Genius)      I’BAD CAMP!      STYLE@SCHOOL

“Memudahcara, kepakaran kami.
Perubahan, pilihan anda.”