UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

ASASINSAN Resources & Training 1495566-V

Perunding dan Penyedia Program Latihan dan Motivasi

UNIVERSITI & KOLEJ > Kembali ke laman utama PELANGGAN

ü Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

ü Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

ü Universiti Putra Malaysia (UPM)

ü Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

ü Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)

ü Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

ü Universiti Teknologi Mara (UiTM)

ü Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLIUC)

ü Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

ü Kolej Profesional Mara Beranang (KPMB)

ü Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya

ü Kolej Komuniti Masjid Tanah (KKMT)

03.8922.2934

Hubungi kami hari ini

Text Box: Untuk ULASAN & INFO terkini:

5 Paparan Terbaik dengan Internet Explorer 8.               8 Janaan NetKL Network.               © AsasInsan Resources & Training 2010. Semua Hakcipta Terlindung.

UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

Text Box: Kami boleh dihubungi di...
No. 14-2, Tingkat 2,
Jalan Seri Putra 1/4,
Bandar Seri Putra, 43000 Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Telefon : +603 89 222 934
Faksimili : +603 89 223 934
Emel : tanya@asasinsan.com
“Memudahcara, kepakaran kami.
Perubahan, pilihan anda.”