UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

“Memudahcara, kepakaran kami.
Perubahan, pilihan anda.”

ASASINSAN Resources & Training 1495566-V

Perunding dan Penyedia Program Latihan dan Motivasi

Membantu individu untuk lebih mengenali diri sendiri ke arah menjadi insan yang lebih baik.

Matlamat Kami - Memudahcara Perubahan

Kepercayaan kami - Rantaian Kesan Perubahan

Membantu individu untuk menyedari bahawa perubahan dirinya memberi kesan kepada persekitarannya.

Kaedah kami - Program Berimpak Tinggi

03.8922.2934

Hubungi kami hari ini

Text Box: Untuk ULASAN & INFO terkini:

5 Paparan Terbaik dengan Internet Explorer 8.               8 Janaan NetKL Network.               © AsasInsan Resources & Training 2010. Semua Hakcipta Terlindung.

UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

Text Box: Kami boleh dihubungi di...
No. 14-2, Tingkat 2,
Jalan Seri Putra 1/4,
Bandar Seri Putra, 43000 Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Telefon : +603 89 222 934
Faksimili : +603 89 223 934
Emel : tanya@asasinsan.com

Pengendalian dan pendekatan program yang menggunakan 10 Elemen Impak Tinggi AsasInsan (10-EITA) bagi  memberi kesan segera dan pengalaman berbeza kepada peserta dalam menghayati dan mengaplikasi falsafah, matlamat dan kandungan program.

 

1. Pengupayaan ISEF (Intelek-Spiritual-Emosi-Fizikal)

2. Takat Perubahan 4T (To Know-To Understand-To Facilitate-To Care For)

3. Interaksi Estim Diri

4. Pembelajaran Pengalaman

5. Penyampaian Kreatif

6. Pendekatan Menyorot Fitrah

7. Terapi Relaksasi

8. Pembudayaan Nilai Positif

9. Bahan Sokongan Latihan

10. Suasana Kondusif Latihan