UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

ASASINSAN Resources & Training 1495566-V

Perunding dan Penyedia Program Latihan dan Motivasi

STYLE@CAMPUS (Soft Skill Training for Young Leaders)

KEM LATIHAN KEPIMPINAN KAMPUS

Setiap institusi pengajian tinggi mempunyai ‘kabinet siswa’ yang diberi mandat memimpin badan-badan kepimpinan kampus. Soalnya sejauh mana pemimpin muda ini berwibawa dan berkemahiran memimpin. Adakah mereka diberi latihan secukupnya atau sekadar diberi tauliah perlantikan? Program ini membantu pihak institusi pengajian tinggi melatih dan menggilap potensi kepimpinan mahasiswa agar mereka berwibawa dan berkemahiran memimpin.

 

Fokus Pengisian

1. Tingkatkan motivasi diri sebagai pemimpin mahasiswa.

2. Kenal pasti potensi dan kekangan kendiri sebagai pemimpin.

3. Tingkatkan kemahiran dan kualiti kepimpinan mahasiswa.

4. Tingkatkan dinamika badan-badan kepimpinan mahasiswa.

 

Kumpulan Sasaran

Jawatankuasa perwakilan mahasiswa, kolej, persatuan dan penganjur program.

 

Sinopsis Kandungan

1. Laras Minda Pemimpin Mahasiswa

2. Imej & Personaliti Pemimpin Mahasiswa

3. Asas Pengurusan Organisasi

4. Kemahiran Asas Kepimpinan

a. Komunikasi Berkesan

b. Penyelesaian Masalah

c. Pembinaan Semangat Berpasukan

03.8922.2934

Hubungi kami hari ini

Text Box: Untuk ULASAN & INFO terkini:

5 Paparan Terbaik dengan Internet Explorer 8.               8 Janaan NetKL Network.               © AsasInsan Resources & Training 2010. Semua Hakcipta Terlindung.

UTAMA        PROFIL        METODOLOGI        PROGRAM        PERUNDING        PELANGGAN

Text Box: Kami boleh dihubungi di...
No. 14-2, Tingkat 2,
Jalan Seri Putra 1/4,
Bandar Seri Putra, 43000 Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Telefon : +603 89 222 934
Faksimili : +603 89 223 934
Emel : tanya@asasinsan.com

UNTUK PEJABAT SAYA

K-Ketua

K-Pekerja

K-Ibadah

UNTUK KAMPUS SAYA

Surehired!-Kerjaya

Surehired!-Graduan

ANDA DI SINI > Style@Campus

UNTUK SEKOLAH SAYA

iMAge

I’bad Camp!

Style@School

UNTUK DIRI SAYA SENDIRI

Klinik Motivasi Asasinsan

“Memudahcara, kepakaran kami.
Perubahan, pilihan anda.”